customercare@matrikonopc.com Read More
 

Download: Download: OPC Tunnelling: Zvyšuje dostupnost dát pre OPC DA, HDA a A&E

OPC je de facto štandardom open komunikácie v súcasnom svete priemyselnej konektivity. Ponúka lepšiu dátovú prepojitelnost, pricom dramaticky znižuje náklady na výmenu dát medzi zariadeniami a aplikáciami. Najpoužívanejšie OPC špecifikácie, súhrnne nazývané OPC Classic, využívajú komunikacnú vrstvu nad úrovnou operacného systému od spolocnosti Microsoft - bežne oznacovanú ako DCOM (Distributed Component Object Model).

Tieto komponenty fungujú velmi dobre v kancelárskych sietach (spolahlivé pripojenie, velká šírka prenosového pásma). Pri menej priaznivých – industriálnych podmienkach, býva výmena dát casto menej spolahlivá, dokonca v extrémnych prípadoch môže dôjst aj k úplnej prerušeniu/strate dátovej komunikácie.

Technológia OPC Tunnelling poskytuje priemyslne overené riešenie tohto problému.
Stiahnite si tento dokument a naucte sa viac!

Speak English? OPC Tunnelling: Increases Data Availability for OPC DA, HDA and A&E (English version)

Sprechen Sie Deutsch? Tunneln von OPC Verbindungen: Gesteigerte Datenverfügbarkeit für OPC DA, HDA und A&E (Deutsch)
¿Habla Español? OPC Tunnelling: Aumenta la disponibilidad de datos para OPC DA, HDA y A&E (Español)
Speak Russian? OPC Tunnelling: улучшение доступности данных для OPC DA, HDA и A&E
Onlar Türkçe konusurlar? OPC Tunnelling: OPC DA, HDA and A&E için Veri Güvenilirligini Artirir (Türkçe)

**Connectivity issues? Matrikon OPC workshops can help!** More info

Get Free Access to this and Hundreds of other Downloads

*First Name    
*Last Name    
*Email      
 

New in our website?

Already registered?

     

 
 

© 2024 Honeywell International Inc.
Home | Search | Site Map | Terms Of Use | Contact